1. Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

Als zelfstandig ondernemer heb je recht op zelfstandigenaftrek. Dit houdt in dat je een bepaald bedrag mag aftrekken van je winst voordat je inkomstenbelasting moet afdragen. Deze aftrekpost wordt al enkele jaren verminderd, wat betekent dat je uiteindelijk meer belasting moet betalen. In 2023 mag je € 5.030 van je belastbare winst aftrekken. Straks in 2024 is dat nog maar € 3.750. 

Voorbeeld: Stel, je behaalt een winst van €30.000. Dankzij de zelfstandigenaftrek hoef je in 2023 alleen over €24.970 inkomstenbelasting te betalen. Dat scheelt een hoop! Maar per 2024 daalt deze aftrekpost dus. Dat betekent dat je over een hoger bedrag - namelijk €26.250 - belasting moet betalen.

Tabel 1. Afbouw zelfstandigenaftrek

Afbouw zelfstandigenaftrek
2023 € 5.030
2024 € 3.750
2025 € 2.470
2026 € 1.200
2027 € 900


2. Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verder versoberd

De EIA is een aftrekpost die ondernemers stimuleert om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Denk aan zonnepanelen, een warmtepomp of infraroodpanelen. Met deze regeling mag je een percentage van je investering extra aftrekken van de winst. Het investeringsbedrag moet wel hoger zijn dan € 2.500. 

In 2023 mag je nog 45,5% van het investeringsbedrag aftrekken van je winst. In 2024 is dat nog maar 40%. Het totaal beschikbare budget gaat wel omhoog. Bovendien wordt de regeling verlengd tot minimaal 2028.

Energie-investeringsaftrek Aftrekpercentage Aftrekbaar bedrag
bij investering van € 10.000
2023 45,5% € 4.550
2024 40% € 4.000


3. Mkb-winstvrijstelling omlaag

De Mkb-winstvrijstelling is een belastingvoordeel voor kleine ondernemers. Op dit moment is 14% van de winst - na ondernemersaftrek - onbelast. Dat percentage verlaagt het kabinet naar 12,7%. Daardoor betaal je met dezelfde winst dus meer inkomstenbelasting.

Mkb-winstvrijstelling Aftrekpercentage Belastbaar inkomen
bij winst van € 10.000
2023 14% € 8.600
2024 12,7% € 8.730


4. Twee tarieven voor aanmerkelijk belang (Box 2)

Heb je minimaal 5% van de aandelen in een B.V., dan moet je inkomstenbelasting betalen over de winst die je aan jezelf uitkeert als directeur-grootaandeelhouder (dga). Dit valt onder box 2 van de inkomstenbelasting. Op dit moment geldt daarvoor nog één tarief: 26,9%. In 2024 komen er twee schijven met verschillende tarieven.

Aanmerkelijk belang Tarief Inkomstenbelasting bij winst uit aanmerkelijk belang van € 80.000
2023 26,9% € 21.520
  T/m € 67.000 Vanaf € 67.000  
2024 24,5% 31% € 20.445

 

5. Toename van investeringsaftrek voor mkb'ers

Het is nog niet zeker, maar men verwacht dat er extra stimuleringsmaatregelen komen voor het mkb om investeringen te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een verhoogde investeringsaftrek, waardoor ondernemers een groter deel van hun investeringen kunnen aftrekken van de belastbare winst. Dit kan een positieve impact hebben op kleine bedrijven die willen groeien of moderniseren.

6. Veranderingen in de btw-regels

Waarschijnlijk kondigt het kabinet ook nieuwe btw-regels aan. Mogelijke wijzigingen kunnen betrekking hebben op de btw-tarieven en de regels voor het indienen van btw-aangiften. Belangrijk om je hierover als ondernemer goed te informeren, aangezien deze directe gevolgen kunnen hebben voor je prijzen, kosten en de manier waarop je btw-aangifte moet doen. 

7. Afschaffing STAP-budget

Het STAP-budget, een subsidie voor (om)scholing die elke werkende of werkzoekende kan aanvragen, wordt afgeschaft. In plaats daarvan wordt de SLIM-regeling uitgebreid. Die was bedoeld om medewerkers binnen het mkb te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. Die regeling is vanaf 2024 ook open voor mensen buiten het mkb. 

Terug naar overzicht